ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดฉากลงเป็นอันเรียบร้อย สำหรับการแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14
 
ปิดฉากลงเป็นอันเรียบร้อย สำหรับการแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14. อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน โดยเจ้าเหรียญทองได้แก่ อศจ.ลำปาง จำนวน 20 เหรียญทอง ตามมาด้วย อศจ.พิษณุโลก และอศจ.เชียงใหม่ จำนวน 12 เหรียญทอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล เป็นประธานในพิธีปิดในครั้งนี้ โดยเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งต่อไป ในปี 2563 ได้แก่ อศจ.นครสวรรค์ แล้วพบกันใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์
 
  วันที่: 12 กรกฎาคม 2562  เวลา : [ 07:11:57 ]

น้อง นนทิ


>> ศึกฟุตบอลบิ๊กแมตช์ชิงแชมป์เหรียญทอง น่าน ปะทะ กำแพงเพชร   วันที่: 12 กรกฎาคม 2562
>> กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ "อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน"   วันที่: 11 กรกฎาคม 2562
>> พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะระดับภาค ภาคเหนือ อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน ครั้งที่ 14   วันที่: 08 กรกฎาคม 2562
>> เริ่มแล้วกับการชิงชัยเจ้าเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาอาชีวะ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14   วันที่: 05 กรกฎาคม 2562
>> กําหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 "อาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน   วันที่: 01 กรกฎาคม 2562
>> ขอเชิญประชุมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14   วันที่: 01 กรกฎาคม 2562
>> การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอาชีวะภาคเหนือเกมส์ 62 ภาคเหนือ (พส.กอน.)   วันที่: 20 มิถุนายน 2562
>> ข้อมูลแหล่งที่พักในจังหวัดน่าน   วันที่: 09 มิถุนายน 2562
>> เอกสารประกอบการแข่งขันอาชีวะเกมส์ อาชีวะภาคเหนือเกมส์ @ น่าน ครั้งที่ 14   วันที่: 31 พฤษภาคม 2562
>> อศจ น่าน พร้อมแล้วกับการเป็นเจ้าภาพ กีฬาอาชีวะภาคเหนือเกมส์@น่าน ครั้งที่ 14   วันที่: 31 พฤษภาคม 2562
 
สรุปเหรียญรางวัล
สังกัดอาชีวศึกษา
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
  อศจ. ลำปาง
20
13
11
44
  อศจ. พิษณุโลก
12
15
9
36
  อศจ. เชียงใหม่
12
13
17
42
  อศจ. น่าน
10
8
13
31
  อศจ. กำแพงเพชร
7
2
6
15
[ สรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด ]
 
ตราประจำสัญลักษณ์การแข่งขัน กีฬาอาชีวภาคเหนือเกมส์ @ น่าน ครั้งที่ 14
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
เดิมเรียก “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. ๑๙๓๙ เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุช้างค้ำนี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย และภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ยืนปางประทานอภัย อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย เป็นวัดพระธาตุที่มีความสำคัญ มีประวัติอันยาวนาน และมีพุทธลักษณะงดงามยิ่งของชาวเมืองน่าน
พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ลักษณะเจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) รอบฐานองค์เจดีย์ก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ ๕ เชือกและที่มุมอีก ๔ เชือก รวมทั้งหมด ๒๔ เชือก ดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ ค้ำองค์เจดีย์ไว้ เปรียบดังความสามัคคีร่วมมือกันค้ำชูรักษาไว้ซึ่งความดีงามของชาวอาชีวศึกษา
 

ภาพการแข่งขันกีฬาอาชีวภาคเหนือเกมส์@น่าน

  
[พิธีปิดการแข่งขั.....]
  
[ประมวลภาพการแข่ง.....]
  
[ประมวลภาพการแข่ง.....]
  
[ประมวลภาพการแข่ง.....]

[แสดงรายการภาพทั้งหมด]